Investeren in zilver 3: handelen in zilver EFT’s

De zilverprijs is sinds het dieptepunt ($4,03 per ounce) in 2001 met een slordige acht keer over de kop gegaan. Dat is een leuk rendement, gezien het feit dat de meeste aandelenbeurzen het gedurende het afgelopen decennium minder hebben gedaan. Tenminste in de westerse wereld.

Voor de kleinere belegger is de meest voor de hand liggende manier om in zilver te beleggen de zogenaamde exchange traded funds (ETF’s). We hebben in een vorig artikel al laten zien hoe deze werken en iets over de geschiedenis van de grootste zilver ETF, het iShares Silver Trust (SLV) genaamd besproken.

De voordelen van deze ETF’s zijn dat ze over het algemeen liquide zijn. De aandelen kunnen de hele dag door worden verhandeld, de kosten zijn overzichtelijk en u kunt de aandelen shorten. U kunt ze als onderpand gebruiken voor effectenkrediet (waardoor een hefboom ontstaat) en er zijn vaak opties op te verhandelen.

Hier een rijtje met zilver ETF’s

 • iShares Silver Trust (SLV)

 • ETFS Physical Silver (LSE: PHAG), genoteerd aan de London Stock Exchange (LSE)

 • ETFS Silver Trust (SIVR)

 • Powershares DB Silver (DBS)

 • E-TRACS CMCI Silver ETN (USV)

 • ProShares Ultra Silver (AGQ) 2x

 • ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) short 2x

Over SLV hebben we het al uitvoerig gehad in het vorige artikel, maar er zijn dus nog andere zilver ETF’s. Ze werken niet allemaal op dezelfde manier, vandaar dat nadere tekst en uitleg gewenst is.

Een belangrijk verschil is of the ETF’s gedekt zijn door voorraden baar zilver (in kluizen opgeslagen) of dat de relatie met de zilverprijs op een andere manier tot stand komt. We heben al van SLV gezien dat dit fonds zilver aan en verkoopt, gelijktijdig met uitgifte en aankoop van de eigen aandelen, waardoor de intrinsieke waarde van de aandelen nauw de zilverprijs volgen. Tevens is SLV zo groot dat er enige invloed vanuit kan gaan op de zilverprijs zelf.

Het ETFS Silver Trust (SIVR) werkt op een vergelijkbare wijze, maar is slechts een fractie van de omvang van SLV. Het voordeel is dat de kosten (0,3% per jaar) geringer zijn dan die van SLV (0,5% per jaar).

Investeren in zilver: Powershares DB Silver

Powershares DB Silver (DBS) daarentegen heeft geen voorraden baar zilver maar volgt een zilver index, en wel die van de “Deutsche Bank liquid commodity index optimum yield silver excess return” of DBLCI-OY SI ER™. Dat klinkt ingewikkeld, en dat is het ook. Alleen daarom al zijn wij geneigd om er vanaf te blijven aangezien er zijn aanzienlijk transparantere mogelijkheden zijn, zoals SLV.

Maar DBS snijdt wel een belangrijk thema aan, namelijk de ETF’s welke niet worden gedekt door middel van voorraden baar zilver, maar via posities in termijncontracten (of daarvan afgeleide producten zoals de zojuist besproken Deutsche Bank index). Technisch gesproken zijn dit geen ETF’s, maar ETN’s, ofwel exchange traded notes.

Deze Deutsche Bank index is gebaseerd op zilver termijncontracten waarbij er bepaalde regels actief zijn om de kosten van het volgen van termijncontracten te minimaliseren. Over wat voor kosten hebben we het?

Termijncontracten (of futures) hebben een eindige looptijd, ze lopen af. Elke maand lopen er standaard contracten af. Dit wil zeggen dat een continue positie in futures geconfronteerd wordt met de noodzaak aflopende contracten te vervangen door nieuwe contracten met een langere looptijd.

Hier zijn uiteraard transactiekosten mee gemoeid, maar er speelt nog iets belangrijkers. De contracten met een langere looptijd zijn vaak anders geprijsd dan de aflopende contracten, dit is de zogenaamde term structuur van de futures. Vaak is het zo dat contracten met een langere looptijd duurder zijn, we spreken dan van contango.

Als u nu voor een continue positie steeds goedkopere (aflopende) contracten moet sluiten om nieuwe (duurdere) contracten aan te gaan dan begrijpt u dat dit op termijn een dure grap kan worden. Bij gelijkblijvende zilverprijs gaat u langzaam rendement verliezen, en dit is een fenomeen wat veel ETF’s plaagt. Het bekendste voorbeeld is wellicht het Amerikaanse aardgas ETF, UNG.

Gelukkig komt het ook voor dat termijncontracten met een langere looptijd juist goedkoper zijn dan de aflopende contracten. We spreken in dat geval van backwardation. In dat geval wint u juist aan rendement. Zelfs bij gelijkblijvende zilverprijs omdat duurdere contracten worden doorgerold in goedkopere.

Investeren in zilver: ETN’s en producten met hefboom

De laatste drie fondsen in het rijtje aan het begin van het artikel zijn

 • E-TRACS CMCI Silver ETN (USV)

 • ProShares Ultra Silver (AGQ) 2x

 • ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) short 2x

Dit zijn alle drie producten welke niet gebaseerd zijn op zilver zelf (zoals SLV en SIVR), maar op zilver futures. Deze hebben dus, net als DBS, te maken met de kosten van het doorrollen van future contracten. De laatste drie jaar zou een investering van $10.000 alsvolgt hebben uitgepakt in de volgende drie fondsen:

 • SLV – $17.602

 • SIVR – $17.695

 • USV – $17.080

Het verschil tussen SLV en SIVR wordt simpel veroorzaakt door de geringere kosten van SIVR. USV blijft achter bij de andere twee omdat het op future contracten is gebaseerd. Het doorrollen van die contracten gaat ten koste van het rendement, al zijn de verschillen ook weer niet schrikbarend groot.

Wel is het zo dat voor Amerikanen de belasting op SLV en SIVR met 28% (edelmetaal) hoger uitvalt dan het 15% (vermogenswinst) van USV, waardoor voor Amerikanen het laatste fonds beter scoort dan de andere twee op een netto basis, na belastingen. U heeft daar overigens geen last van.

Beleggen in zilver: AGQ en ZSL

Ten slotte de twee fondsen met een hefboom, AGQ en ZSL. Beide fondsen maken gebruik van een baaierd aan financiële instrumenten ter verkrijging van een hefboom van twee op de zilverprijs. Waarbij AGQ ‘long’ is, dat wil zeggen dat het fonds dagelijks twee keer zoveel stijgt als de zilverprijs. ZSL is ‘short,’ het stijgt dagelijks met twee keer een daling van de zilverprijs.

De nadruk hier ligt op dagelijks, want het gebruik van deze financiële instrumenten loopt op, waardoor de hefboom langzaam wat van zijn kracht verliest. Het is instructief het koersverloop van AGQ te vergelijken met dat van SLV. Verwacht mag worden dat bij een stijging van de zilverprijs AGQ het beter doet dan SLV, maar bij een daling slechter.

In de periode februari – mei 2011 was AGQ interessanter. Het fonds steeg in korte tijd een slordige 150%, terwijl SLV met ongeveer de helft genoegen moest nemen. Door de stabilisatie van de zilverprijs zou u de afgelopen twee jaar beter af zijn geweest met SLV, dat nog zo’n 25% heeft opgeleverd. Het rendement van AGQ is over de afgelopen twee jaar zelfs licht negatief. Maar bezien we over een wat langere periode, bijvoorbeeld ruim vier jaar (sinds de inceptie van AGQ), dan wijzigt het beeld.

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Tags: ,

Comments are closed.