Investeren in zilver deel 2: De mogelijkheden om te beleggen in Zilver

Investeren in zilver deel 2: De mogelijkheden om te beleggen in Zilver

Als u in zilver wilt investeren heeft u vele keuze mogelijkheden:

 • Baar: zilver staven

 • Munten

 • Juwelen

 • Exchange traded funds (ETF’s)

 • Aandelen van zilvermijnen

 • Certificaten

 • Futures

 • Opties

 • Contracts for difference (CFD’s)

 • Zilver bankrekengingen

 • Sprinters, turbo’s en dergelijke producten

Niet alle instrumenten zijn even geschikt of toegankelijk voor de particuliere belegger. Onderstaand wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden.

Baar zilver

Het meest voor de hand liggend lijkt de aanschaf van baar zilver. Nadeel hiervan is dat u het ergens moet opslaan, in een kluis of een kluis van de bank. U kunt het dan beter verzekeren, helemaal als u het thuis bewaard. Daarnaast is niet onmiddellijk te verkopen, u moet maar zien of u er snel een fatsoenlijke prijs voor krijgt.

Zilveren munten zijn er in overvloed maar hebben hun eigen problemen. Tot 1964 bevatten alle Amerikaanse munten 90% zilver, maar tegenwoordig zijn er nog maar weinig echt zilveren munten die veel gebruikt worden in het betalingsverkeer.

Bekende zilveren munten zijn de Canadese Silver Maple Leaf en de Amerikaanse Silver Eagle. Deze zijn populair bij verzamelaars en ‘survival’ investeerders, welke een soort instorting van het monetaire systeem verwachten. De gedachte is hier dat ‘fiat money’ en ‘fractional reserve banking’ de twee grootste monetaire boosdoeners zijn in de geschiedenis.

Fiat money wil zeggen dat centrale banken de link tussen geld en edele metalen hebben doorgesneden waardoor geld niet meer op intrinsieke waarde, maar op vertrouwen is gebaseerd. Fractional reserve banking is het systeem waarin commerciële banken de geldhoeveelheid doen toenemen door het uit te lenen. Ze hoeven slechts een fractie van de leningen als reserves aan te houden.

Volgelingen van Ron Paul, een Amerikaanse politicus en self-made monetaire expert zijn doorgaans van mening dat deze twee kwaden tezamen uiteindelijk zullen leiden tot een ineenstorting van het monetaire systeem omdat er onvoldoende rem zit op de geldcreatie. Het zijn vooral aanhangers van deze gedachten die investeren in baar goud en zilver De investeringen zullen zich driedubbel uitbetalen na die verwachte ineenstorting van het monetaire systeem.

Niets valt uit te sluiten, maar onder de huidige omstandigheden lijkt de kans op een dergelijke monetaire crash gering.  Er is in ieder geval nog weinig reden toe om nu al grootschalig baar goud en zilver in te gaan slaan.

Juwelen moet u vooral kopen voor de sier. Hoewel het best zijn waarde kan houden, of zelfs vergroten, is het niet de meest voor de hand liggende manier om in zilver te beleggen. Behalve de kosten van ontwerp en fabricage dient u er behoorlijk veel verstand van te hebben en het blijft de vraag wat u er op de langer termijn voor terug krijgt.

Exchange traded funds (EFT)

De meest voor de hand liggende manier voor de particuliere investeerder om in zilver te gaan, is via een zogenaamd exchange traded fund. Een exchange traded fund (ETF) is een soort beleggingsfonds waarvan de aandelen op de beurs verhandelbaar zijn. ETF’s zijn er in allerlei soorten en maten, ze volgen een index, een grondstof of grondstoffen, een valuta of valuta’s, een obligatie of obligaties, etc.. Omdat de aandelen in ETF’s gewoon verhandelbaar zijn kan de koers gedurende een dag nogal fluctueren. De kosten zijn doorgaans lager dan van reguliere beleggingsfondsen.

Handig is dat de aandelen van deze ETF’s zijn te shorten, en te leveragen. Shorten betekent aandelen in de ETF te verkopen met de bedoeling om ze goedkoper terug te kopen. Het is speculeren op een koersval. Bij leveraging leent u met uw ETF aandelen als onderpand om bijvoorbeeld een nog grotere positie in de ETF in te nemen, voor extra rendement.

Dit laatste is risicovol. Als de koers zich tegen u keert krijgt u een zogenaamde margin call,’ u zult dan cash moeten bijstorten op uw rekening of anders wordt u gedwongen in uw portefeuille te snijden. Uiterste voorzichtigheid is hier dus van groot belang. Turbo’s en sprinters zijn wat dat betreft een redelijk alternatief aangezien u nooit meer dan uw inleg kunt verliezen.

De koers van de aandelen van ETF’s volgen de intrinsieke waarde meestal redelijk nauwkeurig. Met intrinsieke waarde wordt bedoeld hoeveel een aandeel in de ETF precies aan onderliggende waarde vertegenwoordigd. In een zilver ETF zou dit de hoeveelheid zilver per aandeel kunnen zijn (maar er zijn ook andere constructies denkbaar, met termijncontracten bijvoorbeeld).

In dat opzicht lijken ETF’s op de Angelsaxische mutual funds of unit trusts. De koers van aandelen in een ander type beleggingsfonds, het zogenaamde closed-end fund kunnen behoorlijk afwijken van de intrinsieke waarde, al zijn de aandelen in closed-end funds (in tegenstelling tot die in mutual funds en unit trusts) wel de hele dag verhandelbaar.

Hier zijn een aantal zilver ETF’s:

 • iShares Silver Trust (SLV)

 • ETFS Physical Silver (LSE: PHAG), genoteerd aan de London Stock Exchange (LSE)

 • ETFS Silver Trust (SIVR)

 • Powershares DB Silver (DBS)

 • E-TRACS CMCI Silver ETN (USV)

 • ProShares Ultra Silver (AGQ) 2x

 • ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) short 2x

Verreweg de grootste en bekendste is SLV, de iShares Silver Trust. Na aftrek van kosten (0,5% per jaar) poogt dit fonds de uitstaande aandelen zo dicht mogelijk bij de intrinsieke waarde te houden. Het fonds wordt immers gedekt door een bezit aan baar zilver, ergens gedeponeerd in een kluis.

Het is nogal ingewikkeld om de prijs van de aandelen dichtbij de intrinsieke waarde te houden. SLV moet dagelijks zilver aankopen of verkopen, al naar gelang de vraag naar aandelen SLV. Het zou bijvoorbeeld heel goed kunnen dat de vraag naar SLV aandelen sterker stijgt dan de vraag naar zilver.

In dat geval dreigt de prijs van het aandeel SLV bij die van de onderliggende waarde, zilver, weg te lopen. SLV verkoopt in dat geval nieuwe aandelen (dit gaat in blokken van 50.000 stukken tegelijk), en met de opbrengst wordt inderdaad zilver aangekocht. SLV is inmiddels zo groot dat een dergelijke operatie voelbaar is in de zilvermarkt.

Bij de lancering van SLV in April 2006 waren met name industriële gebruikers van zilver niet gerust op het mogelijke vraag, en daarmee prijsopdrijvende karakter van van een dergelijk fonds, en we kunnen ze ook niet helemaal ongelijk geven. Met name in de eerste jaren was SLV toenemend populair, waardoor het fonds genoodzaakt was grote hoeveelheden zilver te kopen.

In de eerste vier maanden van haar bestaan vervijfvoudigde SLV’s bezit aan zilver. De laatste jaren lijkt een einde te zijn gekomen aan de alsmaar toenemende zilvervraag vanuit SLV. Om u een indruk te geven hoeveel de ruim 300 miljoen ounce is die SLV in haar bezit heeft, de gemiddelde middelgrote mijn produceert 1/100 van dit gedurende een heel jaar.

In 2011 vertegenwoordigd de SLV zilvervoorraad 30% van de (record) jaarproductie van 1 miljard ounce. Het is dus waarschijnlijk dat de industriële gebruikers terechte bezwaren hadden tegen dit fonds. Het is relatief zo groot ten opzichte van de markt dat een zeker prijsopdrijvend effect waarschijnlijk is.

Maar het omgekeerde kan ook gebeuren. Als de vraag naar aandelen SLV daalt, zal SLV gedwongen worden om zilver op de markt te storten, hetgeen makkelijk de zilverprijzen onder druk kan zetten. Een vicieuze cirkel is zelfs denkbaar als deze prijsdaling meer SLV aandeelhouders beweegt om te liquideren.

Iets dergelijks gebeurde in april 2011, toen de zilverprijs in korte tijd steeg naar bijna 49 dollar per ounce dagen nadat SLV haar record bezit aan zilver noteerde van 366 miljoen ounce. Verkopen van SLV aandeelhouders zorgde voor gedwongen liquidatie van maar liefst 61 miljoen ounce in de twee maanden na de piek, met voorspelbare gevolgen op de zilverprijs.

Sindsdien is de situatie behoorlijk gestabiliseerd, maar het moet gezegd, SLV is een enorm succes. Beginnend met een betrekkelijke bescheiden 20 miljoen ounce is het bezit van het fonds verzestienvoudigd. Het leidt geen twijfel dat het een hele schare investeerders heeft aangetrokken die normaal gesproken nooit in zilver zouden hebben belegd, en het rendement, hoewel de laatste jaren de rek er behoorlijk uit is, is niettemin spectaculair te noemen.

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Tags: ,