Beleggen in zilver met futures

Behalve in baar zilver, zilveren munten, en exchange traded funds (ETF’s) heeft de in zilver geïnteresseerde belegger ook de mogelijkheid om in termijn contracten op zilver te beleggen of handelen. Het handelen in termijncontracten (futures) is niet zonder risico, wij moeten daar toch enige nadruk op leggen. Vaak is het zo dat er vooral voor de kleinere belegger goedkopere, en minder risicovolle alternatieven aanwezig zijn.

Wat zijn termijncontracten (futures)?

Een termijncontract or future is een contract welke verhandeld wordt op speciale beurzen en welke standaard bepalingen bevat betreffende:

 • Levering van een standaard hoeveelheid en standaard kwaliteit van een grondstof (in dit geval zilver)
 • Tegen een van te voren afgesproken prijs en leveringsdatum

Dergelijke futures contracten raakten in zwang om grote industriële gebruikers van zilver te beschermen tegen grote prijsfluctuaties. Het was dus een manier van hedging, het afdekken van risico’s. Tegenwoordig worden de future contracten vooral ook gebruikt om te speculeren, niet iedereen is daar overigens even blij mee.

Er zijn nogal wat zorgen over een mogelijk prijsopdrijvend effect van termijncontracten in grondstoffenmarkten in het algemeen, met name die van agrarische producten en olie. We hebben in een eerder artikel al laten zien dat de zilver EFT’s welke gedekt zijn door baar zilver, zoals SLV, een prijsopdrijvende werking kunnen hebben als de zilverprijs stijgt, of de daling kunnen versterken als deze daalt. Het is dus niet zo’n gekke gedachte.

Waar u echt rekening mee moet houden voordat u in future contracten gaat handelen is dat deze contracten leverings- en betalingsverplichtingen hebben bij afloop. Ondanks dat kunt u deze contracten toch gewoon kopen (long gaan) of verkopen (short gaan), zonder zelfs maar een ons zilver te bezitten of zonder voornemen om zilver aan te schaffen.

U zult simpel weg de contracten moeten sluiten (dat wil zeggen, verkopen als u long was en terugkopen als u short was) voordat ze aflopen. Een andere optie is om te kiezen voor de ‘cash settlement’ optie. In dat geval wordt bij afloop van het contract het verschil in prijs in contanten geregeld zonder dat er daadwerkelijk hoeveelheden zilver van eigenaar verwisselen.

In het geval van ziekte of een verlies van een internet connectie kan dit wel voor de nodige problemen zorgen mochten de contracten niet voor beëindiging zijn gesloten en u vergeten bent de cash settlement optie te activeren. Houdt u er ook rekening mee dat die cash settlement aanzienlijke bedragen (c.q. verplichtingen) met zich mee kunnen brengen. Termijncontracten hebben namelijk een flinke hefboomwerking.

Hefboomwerking van termijncontracten

U kunt in zilver futures handelen op een aantal gespecialiseerde beurzen:

 • New York Mercantile Exchange (NYMEX)
 • Tokyo Commodities Exchange (TOCOM)
 • Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX)
 • Multi Commodity Exchange (MCX)

De precieze termen van de contracten verschillen nogal. Zo handelt u op de NYMEX in veel grotere hoeveelheden (5000 troy ounce) vergeleken met de andere drie (1000 troy ounce in Dubai, 30kg of 964,53 troy ounce in Tokyo en MCX). Belangrijk is ook om te weten wat de eerste inleg, de zogenaamde ‘initial margin’ is.

 • New York Mercantile Exchange (NYMEX): 12%
 • Tokyo Commodities Exchange (TOCOM): 12%
 • Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX): 10%
 • Multi Commodity Exchange (MCX): 5%

Dit is van aanzienlijk belang omdat dit percentage de grootte van de hefboom bepaald. Laten we met de MCX beginnen. Voor een luttele 5% van de waarde van het contract speculeert u met een zilverhoeveelheid (30kg) die 20x zo groot is als uw inleg. We hebben het hier dus over een investering met een hefboom van 20.

Dat wil zeggen, als de zilverprijs met 1% stijgt krijgt u een 20% rendement op uw initiële inleg. In het omgekeerde geval, zou de zilverprijs met 1% dalen dan zou u 20% op uw initiële inleg verliezen.

De functie van de initiële inleg is overigens een waarborg dat partijen ook aan hun contractverplichtingen kunnen voldoen. Het is voor de koper van het contract namelijk verleidelijk om weg te lopen van de koopverplichting op termijn als de zilverprijs daalt, en voor de verkoper geldt precies het tegenovergestelde.

Dit probleem wordt aanzienlijk beperkt door het feit dat future worden verhandeld op de future markt waarbij er een tussenpartij is (een clearing instituut) welke garant staat voor beide partijen. De initiële inleg, of margin, is simpel de een garantie voor het clearing instituut (de futures beurs in kwestie) dat u niet wegloopt van uw verplichtingen.

En let wel, die margin is variabel. Heeft u zilver futures gekocht, en de prijs van zilver daalt, dan neemt uw verplichting aan het eind van de contract periode toe en zult u worden gedwongen margin bij te storten (u krijgt de beruchte ‘margin call’). Bij scherpe dalingen van de zilverprijs kan dit behoorlijk oplopen.

Als u geen cash of anderszins liquide investering heeft kunt u worden gedwongen uw contract met flink verlies te sluiten (of de contracten worden voor u gesloten). Houdt u  er daarom rekening mee dat u bij aanschaf van een future speelt met een veelvoud van de initiële inleg, en dat dit tussentijds grote gevolgen kan hebben. U kunt veel winnen, maar ook veel verliezen.

Zilver futures versus turbo’s

Als u toch een flinke hefboom wilt maar u wilt tevens uw verlies beperken tot maximaal uw inleg, dan zijn turbo’s, sprinters, of boosters een aanzienlijk beter alternatief.

 • Voordeel 1 van de turbo t.o.v. de future: bij de turbo kunt u nooit meer dan uw inleg kwijt raken

U moet zich ook bedenken dat future contracten aflopen. Wilt u opnieuw eenzelfde positie aangaan dan zult u de aflopende future moeten sluiten voordat deze daadwerkelijk afloopt want het is immers een contract met leverings- (voor de verkoper) en betalingsverplichtingen (voor de koper).

Als u dit niet in de gaten houdt is het mogelijk dat uw positie eindigt met een enorme hoeveelheid baar zilver en/of een enorme cash settlement verplichting, en dat zal niet de bedoeling zijn. Dat zilver zal niet per DHL bij u thuis bezorgd worden, maar toch, het is beter om dit soort ellende voor te zijn.

 • Voordeel 2 van de turbo t.o.v. de future: de turbo heeft geen afloopdatum (tenzij de stop loss wordt geactiveerd)

Dat wil zeggen dat u de future positie voor beëindiging van de contractperiode dient te sluiten, met alle financiële gevolgen van dien. Wel zou u kunnen overwegen om een nieuwe, vergelijkbare future positie te openen, uw future positie wordt dan ‘doorgerold’ zoals dat in het jargon heet, bijvoorbeeld naar de eerstvolgende maand.

Maar met dit doorrollen wordt de belegger vaak geconfronteerd met additionele kosten, bovenop de overigens beperkte transactiekosten. Futures bevatten vaak toch enige tijdswaarde, en je ziet dan ook dat naarmate de futures dichterbij het einde van de contractperiode komen de prijs steeds dichter bij de spot prijs van de onderliggende waarde (hier de spot goudprijs) kruipt.

Dit kan overigens van twee kanten, het is mogelijk dat futures met een langere looptijd just goedkoper zijn dan futures die eerder aflopen, we spreken dan van backwardation. Kennelijk verwacht de markt een daling van de goudprijs in de toekomst. Meestal echter zijn de futures in contango, waarbij de futures met een langere looptijd duurder zijn dan die welke eerder aflopen.

In de meer gebruikelijke contango situatie is het doorrollen van futures een dure grap als u long bent. Heeft u just future contracten verkocht ter speculatie op een daling van de zilverprijs dan wint u juist bij het doorrollen van die futures. Precies het omgekeerde geldt in een backwardation situatie, doorrollen is goedkoop voor de long positie, duur voor de short positie.

Aan al deze overwegingen heeft de turbo (sprinter, booster, etc.) bezitter geen boodschap:

 • Voordeel 3 van de turbo t.o.v. de future: de turbo hoeft niet te worden doorgerold en bespaard de mogelijke (vaak niet onaanzienlijke) kosten.

Bent u long op de zilverprijs en heeft u veel medestanders, dan is het niet onwaarschijnlijk dat er van een behoorlijke contango sprake is in de zilver futures. U wordt dan tegen het einde van uw future contract periode geconfronteerd met een behoorlijk onprettige keuze, rolt u de contracten door naar die welke de volgende maand aflopen,, rekent u het verschil in cash af, of neemt u contracten die langer te gaan hebben maar daarmee ook duurder zijn. We wensen u veel wijsheid toe met uw keuzen.

Tot slot wijzen we er ook nog op dat de convergentie van een future prijs en de spotprijs naarmate de future meer tegen het einde van de contractperiode aanloopt een tamelijk grillig en onvoorspelbaar karakter heeft. Dit hoeft allerminst een lineair proces te zijn, maar gaat vaak met horten en stoten, een proces ook wat volgens sommigen onderhevig kan zijn aan marktmanipulatie van insiders.

Investeren in zilver: conclusie

Wij zien voor de particuliere belegger geen overtuigende reden om op deze markt te opereren omdat er voldoende alternatieven zijn, zoals turbo’s, welke de nadelen en risico’s van futures voor een groot deel neutraliseren. De future markt is meer iets voor grote professionele partijen.

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.